วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

จะเลือกใช้สื่ออย่างไร

การเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะสื่อจะช่วยให้บทเรียนเพิ่ม ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สื่อบางชนิดมีประโยชน์ทางด้านการใช้ (เช่น ภาพเคลื่อนไหว ความเหมือนจริง) บางชนิดมีข้อจำกัดทางด้านการศึกษา (เช่น ขนาดห้องเรียนขนาดของชั้นเรียน) รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของสื่อเหล่านี้ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เลือกใช้ ได้สอดคล้อง กับความต้องการของแผนการจัดการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น